Wyprostowanie wszelkich spraw życiowych

Chciałam podziękować Pani Oldze Milajewej, która pomogła mi i kilku innym znanym mi osobom w pokonywaniu wszelkich oporów w różnych życiowych kwestiach. Dokonuje Ona niezwykłych „napraw” w duszy i nie znam drugiej osoby (choć byłam w swoim życiu u paru takich uzdrawiaczy), która by tak wiele umiała dostrzec w człowieku jak Rentgen i naprawiać te braki w energiach.

Agata
Warszawa, 2011-01-26