Bioterapia

Olga Milajewa

Leczenie duchowe i energetyczne.

Inicjowanie korzystnych zmian w życiu.

Rozwiązywanie głębokich, często nieuświadomionych blokad i przyczyn niepowodzeń .

Głęboka intuicja i skuteczność pomocy.