Refleksoterapia stóp

dr Paweł Błaszczyszyn

Medycyna naturalna często wykorzystuje stopy do leczenia całego organizmu. Najczęściej stosuje się rozmaite odmiany refleksoterapii. W różnych częściach świata wypracowano wiele związanych ze stopami systemów leczenia. Zawsze można się jednak dopatrzyć licznych podobieństw. Jedną z metod, jest wywodząca się z Chin – akupunktura. Jest to sposób leczenia polegający na nakłuwaniu aktywnych biologicznie punktów cienkimi igłami. Punkt akupunkturowy jest to miejsce na powierzchni skóry o maksymalnej średnicy od 1 do 8 mm mający po pobudzeniu wpływ na pracę organizmu. Znane w medycynie strefy Heada, mają doniosłe znaczenie dla zrozumienia mechanizmu działania leczniczego nakłuwań. Stefy te to obszary skóry mające połączenia z narządami wewnętrznymi. Liczni badacze (Pierre Bonnier, Asuere, Koblanck, Fliese, Leprince) wykazali pola zbliżone do stref Heada w obrębie śluzówek nosa a także na owłosionej skórze czaszki. Podobne strefy, odpowiadające wszystkim narządom ustroju człowieka, wyosobniono na powierzchni podeszwowej stóp oraz na powierzchni dłoniowej i grzbietowej dłoni.

Pobudzanie punktów odbywa się na drodze:

  • nakłuć – akupunktura,
  • drażnienia prądem – elektropunktura,
  • podgrzewania – termopunktura, moksa
  • masażu, ucisku – akupresura,
  • pobudzaniu substancjami drażniącymi lub leczniczymi – farmakopunktura

Refleksologia:

  • usprawnia pracę krwioobiegu,
  • likwiduje stresy i napięcia,
  • likwiduje bóle i pobudza biologicznie narządy wewnętrzne
  • odblokowuje zastoje – zatory krwi w organizmie
  • doprowadza całe ciało do harmonii

System leczenia akupunkturą wyróżnia między innymi strefy Eciwo – tzw. mikrostrefy, do których zalicza się refleksoterapię stóp dłoni, czy najczęściej używaną auriculopunktura, gdzie punkty znajdują się na małżowinie usznej.
Wiele osób zna klasyczną mapę podeszwowej części stopy z zaznaczonymi obszarami odpowiedzialnymi za poszczególne narządy. Rejony te można pobudzać za pomocą wyżej wymienionych metod. Punkty akupunkturowe łączą linie zwane meridianami. Pokazują drogi rozchodzenia się siły życiowej CHI, uznanej przez tradycyjną medycynę chińską. Wykazują także połączenia między powierzchnią ciała, a narządami wewnętrznymi, co jako żywo przypomina wcześniej wspomniane strefy Heada. Wiele meridianów ma związek ze stopami: meridian nerki, żołądka, śledziony i trzustki, pęcherza moczowego, woreczka żółciowego, wątroby. Już samo nagromadzenie nazw narządów sugeruje jak wiele powiązań ich ze stopami odkryła medycyna chińska. W naturalny sposób organizm zadbał o samoleczenie metodą swoistego sprzężenia zwrotnego. Punkty aktywne na stopach są w trakcie ruchu naturalnie pobudzane i impulsy płyną w kierunku określonych narządów. W przypadku dolegliwości związanej z danym układem, rejon na stopie odpowiedzialny za to staje się bardziej wrażliwy i bolesny. W tej sytuacji w przypadku drażnienia do chorego układu dopływa więcej bodźców nerwowych stymulując samoleczenie. Dodatkową zaletą tego stanu rzeczy jest możliwość zwrócenia uwagi na potencjalnie osłabiony lub chory rejon i wykonania pełniejszej diagnozy. Wiadomo wszakże od dawna, że ci, co się badają – częściej się leczą, a ci, co się nie badają – częściej umierają. Metody leczenia wspomniane powyżej mają ponadto ważną zaletę, którą nie może się poszczycić wiele uznanych powszechnie sposobów leczenia… mianowicie brak skutków ubocznych.