Odzwyczajanie od narkotyków i alkoholu metodą akupunktury

lek. med. Paweł Błaszczyszyn

Odzwyczajanie od narkotyków i alkoholu metodą akupunktury i aurikulopunktury.
Zmniejszenie objawów abstynencji i uspokojenie układu nerwowego.
Psychoterapia i porady.