MLEKO, SKARB NA NASZYM STOLE

„Polskie produkty mleczne gwarancją jakości i smaku” projekt sfinansowany z Funduszu Promocji Mleka.

 

Nie bez znaczenia dla zdrowia jest jakość spożywanych produktów i źródło ich pochodzenia. Aby
mleko i inne produkty nabiałowe, takie jak masło, twarogi, maślanki, jogurty czy różnorodne sery,
były smaczne i zdrowe powinny pochodzić od sprawdzonych producentów.

Taką jakość gwarantuje system „Jakość Tradycja”. Zarejestrowanych jest tu blisko 130 produktów
mleczarskich z całej Polski, w tym kilkadziesiąt maseł, twarogów tłustych, półtłustych, chudych i
śmietankowych, jogurty, kefiry, sery twarde i pleśniowe, mleko w proszku czy mleko spożywcze, w tym mleko
pochodzące od rodzimych polskich ras krów. Są to wyroby, które spełniają bardzo szczególne warunki, takie
jak pięćdziesięcioletnia historia receptur, pochodzą z mleka najwyższej jakości, skupowanego wyłącznie od
lokalnych rolników, którzy karmią krowy paszami wyprodukowanymi zgodnie z Dobrą Praktyką Rolniczą, bez
GMO, a zwierzęta utrzymywane z dbałością o ich dobrostan, przy zachowaniu zasad Dobrej Praktyki
Hodowlanej. Jakość mleka i jego pochodzenie wpływa na jakość produktów, które z niego powstają. Badania
pokazują, że skład mleka, czyli zawartość białka, tłuszczu, wody, węglowodanów i związków mineralnych, w
70% zależy od tego, w jakich warunkach żyje krowa, a tylko w pozostałych 30% jest on uwarunkowany
genetycznie. Dlatego zachęcamy konsumentów, by sięgali po produkty mleczarskie, na etykietach których
widnieje znak „Jakość Tradycja”.

Są w Polsce regiony, których warunki przyrodnicze i kulturowe wyjątkowo sprzyjają produkcji mleka, takie jak
województwo podlaskie i wielkopolskie, skąd pochodzi ponad połowa wyprodukowanego w naszym kraju
mleka. Polska posiada skarb, jakim jest najwyższej jakości żywność, w tym surowce z których jest wytwarzana
i trzeba je wspierać promocyjnie i marketingowo wśród rodzimych konsumentów i na rynkach
zagranicznych. Ponieważ rośnie produkcja mleka, powinna również wzrastać jego konsumpcja i to pod
różnymi postaciami. Taki był też zamysł wykorzystania środków wspierania promocji mleka i wyrobów
mleczarskich za pieniądze rolników, odprowadzane na rzecz Funduszu Promocji Mleka. Ważnym celem
Funduszu jest nie tylko sprzyjanie wzrostowi spożycia mleka i budowanie dobrego PR wokół mleka i
produktów mlecznych, wsparcie eksportu polskich produktów mlecznych, ale także zwiększenie
zainteresowania produkcją mleka wśród młodych rolników. To niezwykle ważne przesłanie, bowiem chów i
hodowla bydła mlecznego wymagają nie tylko wiedzy, ale także ogromnej pracy i zaangażowania. Fundusz
wspiera także promocję spożycia mleka wśród najmłodszych konsumentów. Nie bez znaczenia są również
działania informacyjne i edukacyjne, budujące pozytywny wizerunek wokół mleka i przetworów mlecznych.

To wszystko jest wpisane także w ideę, jaka przyświeca Polskiej Izbie Produktu
Regionalnego i Lokalnego, która wspiera budowę rynku produktów mleczarskich wysokiej
jakości, w szczególności – wolnych od GMO. Członkami Izby jest wielu rolników, prywatnych
przetwórców mleka czy spółdzielni mleczarskich. Duża ich liczba może pochwalić
certyfikatami przyznawanym tradycyjnym, wysokojakościowym produktom żywnościowym
w ramach krajowego systemu jakości żywności „Jakość Tradycja”.