Mleko jest wyjątkowym składnikiem naszej diety

Mleko jest wyjątkowym składnikiem naszej diety, dlatego warto zadbać o jego jakość! W miarę poszerzania oferty przez producentów wyrobów mleczarskich, rośnie liczba smakoszy dobrego masła, twarogów, maślanki, jogurtu czy różnorodnych serów, zwłaszcza gdy są one wytworzone z mleka wysokiej jakości.

Polska jest jednym z największych producentów mleka w Europie, natomiast w  światowej produkcji zajmujemy dwunaste miejsce. Warto wiedzieć, że roczna produkcja mleka w  krajach Wspólnoty sięga 149 701 tys. ton, co stanowi około 24% produkcji światowej, a  do największych producentów mleka w  UE należą Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Polska, Holandia i Włochy a zatem czwarte miejsce naszego kraju z  udziałem 8,3 % w  unijnej produkcji świadczy, że mamy dobre warunki do produkcji mleka, którego także z roku na rok coraz więcej produkują nasi rolnicy. Jak podają źródła statystyczne, w przeliczeniu na 1 ha użytków rolnych produkuje się u nas 845 litrów mleka krowiego, a na jednego mieszkańca wynosi to 319 litrów.

Są w  Polsce regiony, których warunki przyrodnicze i  kulturowe wyjątkowo sprzyjają produkcji mleka, takie jak województwo podlaskie i wielkopolskie, skąd pochodzi ponad połowa wyprodukowanego w naszym kraju mleka. Polska posiada skarb, jakim jest najwyższej jakości żywność, w  tym surowce z  których jest wytwarzana i  trzeba je wspierać promocyjnie i  marketingowo wśród rodzimych konsumentów i  na rynkach zagranicznych. Ponieważ rośnie produkcja mleka, powinna również wzrastać jego konsumpcja i  to pod różnymi postaciami. Taki był też zamysł wykorzystania środków wspierania promocji mleka i  wyrobów mleczarskich za pieniądze rolników, odprowadzane na rzecz Funduszu Promocji Mleka. Ważnym celem Funduszu, co warto podkreślić, jest nie tylko sprzyjanie wzrostowi spożycia mleka i  budowanie dobrego PR wokół mleka i produktów mlecznych, wsparcie eksportu polskich produktów mlecznych, ale także zwiększenie zainteresowania produkcją mleka wśród młodych rolników. To niezwykle ważne przesłanie, bowiem chów i hodowla bydła mlecznego wymagają nie tylko wiedzy, ale także ogromnej pracy i  zaangażowania. Fundusz wspiera także promocję spożycia mleka wśród najmłodszych konsumentów. Nie bez znaczenia są również działania informacyjne i edukacyjne, budujące pozytywny wizerunek wokół mleka i przetworów mlecznych. To wszystko jest wpisane także w ideę, jaka przyświeca Polskiej Izbie Produktu Regionalnego i Lokalnego, która wspiera budowę rynku produktów mleczarskich wysokiej jakości, w szczególności – wolnych od GMO. Członkami Izby jest wielu rolników, prywatnych przetwórców mleka czy spółdzielni mleczarskich. Duża ich liczba może

pochwalić się certy katami przyznawanym tradycyjnym, wysokojakościowym produktom żywnościowym w ramach krajowego systemu jakości żywności „Jakość Tradycja” . W systemie „Jakość Tradycja” zarejestrowanych jest blisko 130 produktów mleczarskich z całej Polski, w tym kilkadziesiąt maseł, twarogów tłustych, półtłustych, chudych i  śmietankowych, jogurty, kefiry, sery twarde i pleśniowe, mleko w proszku czy mleko spożywcze, w tym mleko pochodzące od rodzimych polskich ras krów. Są to wyroby, które spełniają bardzo szczególne warunki, takie jak pięćdziesięcioletnia historia receptur, pochodzą z mleka najwyższej jakości, skupowanego wyłącznie od lokalnych rolników, którzy karmią krowy paszami wyprodukowanymi zgodnie z Dobrą Praktyką Rolniczą, bez GMO, a zwierzęta utrzymywane są zgodnie z dobrostanem zwierząt przy zachowaniu zasad Dobrej Praktyki Hodowlanej. Zachęcamy konsumentów, by sięgali po produkty mleczarskie, na etykietach których widnieje znak „Jakość Tradycja” !

 „Polskie produkty mleczne gwarancją jakości i smaku” projekt sfinansowany z Funduszu Promocji Mleka.